Ons privacybeleid

  • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
  • Haarzorg Marielle draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  • Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
  • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
  • Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
  • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
  • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Haarzorg Marielle spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@haarzorgmarielle.nl
  • Haarzorg Marielle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan de website zorgen de cookies ervoor dat uw browser wordt herkend.

Eventueel kunnen ook andere websites uw browser herkennen.

Cookies
Op haarzorgmarielle.nl maken we gebruik van cookies om de gebruikservaring van de website zo optimaal mogelijk voor u te maken. Met alle informatie die wij via cookies verzamelen en overige informatie die u over uzelf verstrekt gaan wij uiterst vertrouwelijk om.

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Op haarzorgmarielle.nl maken we gebruik van onderstaande varianten.

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeuren die u heeft ingesteld.
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Dat helpt ons inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Zo proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we willen je er wel over informeren. Haarzorg Marielle heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 24 maanden behouden. Informatie uit functionele en analytische cookies wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt en niet aan derde partijen doorgegeven.

Deze website draait op WordPress met een CMS (content management systeem). Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Formulieren op haarzorgmarielle.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het CMS van WordPress en worden door gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.
De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal personen dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
.
Voor formulieren op pagina's binnen haarzorgmarielle.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen in wordpress CMS. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden.Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Diensten van derde partijen

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig nieuws en tips van ons. Je kunt je altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven versturen we met MailChimp, een wereldwijde marktleider op het gebied van e-mailmarketingsoftware.

Scroll to Top